Zarząd Spółki

mgr inż. Marek Kondraciewicz - Prezes Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Sposób reprezentacji Spółki:

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub inne obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają dla innych organów, tj. Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

metryczka


Wytworzył: Stefan Topij (1 marca 2011)
Opublikował: Stefan Topij (2 marca 2011, 22:13:20)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (30 stycznia 2012, 13:02:24)
Zmieniono: Zmiana w składu Zarządu spółki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12632