Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 25 lutego 2022 r.  obowiązuje Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i [...]

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ryńsk

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 02 marca 2021 r. do dnia 01 marca 2022 r. obowiązuje Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego [...]

metryczka