Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informacja na temat nowego podziału grup taryfowych w zakresie zaopatrzenia w wodę

W grupach taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na nowy okres zastosowano podział odbiorców ze względu na cel poboru wody, np. dla mieszkańców Wąbrzeźna: - TW1L- odbiorcy rozliczani w oparciu o wodomierz główny, cel poboru [...]

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno od 05.04

W związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.03.2024 r. nr GD.RZT.70.132.2023.DW.10 Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż [...]

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ryńsk od 05.04.2024 r.

W związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.03.2024 r. nr GD.RZT.70.133.2023.DW.10 Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż [...]

metryczka