CENNIKI

CENNIKI

Stawka opłaty za 1m3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Wąbrzeźnie od dnia 01.05.2024 r.

Zarządzenie Nr 04/03/2024 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie z dnia 22.03.2024 roku w sprawie: ustalenia stawek za 1m3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni [...]

Stawka opłaty za 1m3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Wąbrzeźnie od dnia 01.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 04/02/2023 Prezesa ZarząduMiejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Wąbrzeźnie z dnia 23.02.2023 rokuw sprawie: ustalenia stawek za Im3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni [...]

Ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych

Ustala się cenę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowejbędącej w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. o.o. w Wąbrzeźnie w zakresie odprowadzenia wód opadowych [...]

Stawki za 1m3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Wąbrzeźnie

Uchwała Zarządu Nr 01/02/2021 „Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie z dnia  15.02.2021 roku.w sprawie: ustalenia stawek za 1m3 ścieków [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2020 w sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:1.  powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2021 w sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 roku:1.  powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2019 w sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 roku:1.  powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2018 sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019: 1. powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na  terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/06/2018 sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.07.2018 do 31.12.2018: 1. powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na  terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

metryczka