Regulamin usług

Regulamin usług

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

Regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowanych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na terenie Gminy Miasto  Wąbrzeźno uchwalony UCHWAŁĄ  RADY [...]

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno [...]

metryczka