Informacja o zawartej Umowie w ramach Programu Priorytetowego „EKO-KLIMAT

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje w ramach „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na lata 2020-2022” zadania inwestycyjne.  
W dniu 27.10.2022 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Ireneusza Stachowiaka oraz Zastępcę Prezesa Zarządu - Dariusza Wrzosa a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Marka Kondraciewicza, zawarta została Umowa w ramach Programu Priorytetowego „EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia” na kwotę 1 030 836,00 zł w celu sfinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w projektowanych ulicach Akacjowa/Okrężna w Wąbrzeźnie”.
Inwestycję realizuje firma F.H.U.P. „ ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, która została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego i z którą zawarto w dniu 04.08.2022 r. umowę. Planowane zakończenie inwestycji - 30 listopad 2022 r.  
Wykonanie inwestycji zapewni osiągnięcie zaplanowanego efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu przepustowości obiektów poddanych modernizacji, a także efektu rzeczowego, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w projektowanych ulicach: Akacjowa i Okrężna w Wąbrzeźnie wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej i użytkowej instalacji i urządzeń.  

pobierz: Pełny tekst informacji (373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Spółki (1 grudnia 2022)
Opublikował: Stefan Topij (1 grudnia 2022, 12:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439