Informacja dot. średniej ceny ciepła z rekompensatą

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).
Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Przedsiębiorstwa Ciepłownicze będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:
dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuję, że na chwilę obecną na terenie miasta Wąbrzeźna średnia cena ciepła jest niższa od średniej ceny z rekompensatą.
W związku z powyższym stosowane będą dotychczasowe ceny wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu MZECWiK Sp. z o.o. nr 02/03/2022 z dnia 16 marca 2022 roku. Wyższe od średniej ceny z rekompensatą ceny mogą zacząć obowiązywać od 01 stycznia 2023 roku.
 Obowiązki odbiorcy ciepła:
• 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy / nabycia uprawnienia złożenie do sprzedawcy ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców. Projekt wzoru oświadczeń stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania:
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją (2135kB) pdf

Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (547kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Spółki (29 września 2022)
Opublikował: Stefan Topij (29 września 2022, 14:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217