Zmiana cen i stawek opłat dla grupy odbiorców H


Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 8A, zarejestrowanej w KRS pod  nr 0000122859, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy,  informuje, że z dniem 21 marca  2022 r. w związku wejściem w życie szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców w związku z sytuacją na rynku gazu na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. Dz.U. Poz. 202 oraz potwierdzonej pozytywnej weryfikacji oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego mailem z dnia 25.04.2022 r. ( zał. nr 1) grupa odbiorców H została objęta ochroną taryfową.
W związku z powyższym zmienia się ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców H w cenniku dla ciepła wprowadzonym Zarządzeniem Nr 01/03/2022 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 04.03.2022 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 01/05/2022 z 05.05.2022 roku od dnia 21 marca 2022 r. ceny i stawki opłat wynosić będą:

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną wynosić będzie netto: 16105,01zł/MW/m-c
Stawka opłaty za ciepło wynosić będzie netto:  86,40 zł/GJ

metryczka


Wytworzył: Zarząd Spółki (5 maja 2022)
Opublikował: Stefan Topij (6 maja 2022, 12:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52