Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno (od 26.02.2023 r.)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno (od 26.02.2023 r.)
Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od dnia 26 lutego 2023 r. do dnia 25 lutego 2024 r.  obowiązują nowe ceny i nowe stawki opłat w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Miasta Wąbrzeźno zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr GD.RZT.70.105.346.2021/D.JM z dnia 25.01.2021 r., wprowadzona na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zm.):

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców TW 1
Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 3,82 zł/m3, brutto 4,13 zł/m3
Opłata abonamentowa za gotowość i rozliczenie netto 3,00 zł/miesiąc, brutto 3,24 zł/miesiąc

Taryfowa grupa odbiorców TW 2
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody netto 3,82 zł/m3, brutto 4,13 zł/m3
Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie netto 1,00 zł/miesiąc, brutto 1,08 zł/miesiąc


Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców TS
Wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków netto 7,09 zł/m3,  brutto 7,66 zł/m3
Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 2,00 zł/miesiąc, brutto 2,16 zł/miesiąc

Prezes Zarządu MZECWiK Sp. z o.o.
Marek Kondraciewicz
Pobierz: Tekst ogłoszenia (2040kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zarząd Spółki (24 stycznia 2023)
Opublikował: Stefan Topij (26 stycznia 2023, 13:21:57)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (26 stycznia 2023, 13:40:08)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99