Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)



zamówienie na:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO RENAULT Master

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PN/5/2015
wartość: .
termin składania ofert: 21 września 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione bowiem do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Leasing samochodu dostawczego dla MZECWiK Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie

zamawiający: MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/2/2015
wartość: .
termin składania ofert: 9 marca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)