Przetargi unieważnione z 2023 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (45)  |  Przetargi unieważnione (5)
Przetargi z roku 2023  |  Przetargi z roku 2015  |  Przetargi z roku 2012

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Roboty budowlane pn.: Zadanie A. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie B. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie C. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie”

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienia sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: W/01/02/2023
wartość: .
termin składania ofert: 20 lutego 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyną unieważnienia jest okoliczność wskazana w punkcie 1 w Rozdziale 20 SWZ, tj, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)