Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na 2024 r. na potrzeby basenu

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 8A
tryb zamówienia: zapytanie ocenę
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 4 grudnia 2023  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez Z.P.U. "GOTIX W.H. Gotowicz" Waldemar Goiowicz, ul. Merlina 5 Szubin 89-200 Zamość 

zamówienie na:

kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplne j, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8A , 87 200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: 01/07/2023/E Specyfikację warunków
wartość: nie przekraczająca progów unijnych-art. 2 ust. 1 pkt2 Pzp
termin składania ofert: 26 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Energa Obrót SA, ul. Aleja Grunwaldzka 472,80-309 Gdańsk 

zamówienie na:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: Cena wywoławcza 116604,00 zł brutto
termin składania ofert: 29 czerwca 2023  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Anna i Bogusław Warżel ul. Wiśniowa 15, 87-200 Wąbrzeźno o wartości: 116.850,00 zł brutto (netto: 95.000,00 zł). 

zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: Cena wywoławcza 145 755,00 zł brutto
termin składania ofert: 15 czerwca 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający oświadcza, iż unieważnił prowadzony pisemny przetarg nieograniczony, ponieważ nie złożono żadnej oferty w ustalonym terminie. 

zamówienie na:

Roboty budowlane pn.: Zadanie A. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie B. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie C. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie”

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: W/02/02/2023
wartość: .
termin składania ofert: 7 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego nr W/02/02/2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8,87-140 Chełmża. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)