Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na 2023 r. na potrzeby basenu

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 8A
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 25 listopada 2022  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Z.P.U GOTIX W.H Gotowicz Waldemar Gotowicz Zamość ul. Merlina 5 89-200 Szubin 

zamówienie na:

Zadanie A. „Budowa sieci wodociągowej Ø160 w projektowanych ulicach Akacjowa/Okrężna w Wąbrzeźnie”; Zadanie B. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN400 w projektowanych ulicach Akacjowa/Okrężna w Wąbrzeźnie”

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: W/01/07/2022
wartość: .
termin składania ofert: 29 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: F.H.U.P. „ARIS" Rolbiccki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża 

zamówienie na:

Roboty budowlane Zadanie A. „Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Oś Robotnicze oraz ulicy Grabowej w Wąbrzeźnie” Zadanie B. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej DN 200 w ulicy Oś Robotnicze oraz ulicy Grabowej w Wąbrzeźnie”

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: W/01/02/2022
wartość: .
termin składania ofert: 28 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Na zamówienie wpłynęła jedna oferta i jest ważna. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty oraz okres gwarancji oferta firmy Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Spółka z o.o. ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica uzyskała łącznie 100 punktów i ofertę tę wybrano 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)