Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - nieograniczony
nr sprawy: PN/1E/2019
wartość: .
termin składania ofert: 23 października 2019  14:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy Energa Obrót SA; Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i została wybrana. 

zamówienie na:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Pięknej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie -przebudowa przyłączy wodociągowych. 2. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie -przebudowa kanalizacji sanitarnej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 23 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Zakładu Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI SP Z O.O. ul. Promykowa 4 87-300 Brodnica, która zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty, okres gwarancji oraz termin płatności uzyskała łącznie 100 punktów. 

zamówienie na:

Sprzedaż elementów wyposażenia kotłowni gazowo-olejowej o mocy 7,8 MW

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  14:00
wynik postępowania: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

Zadanie A. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Wąbrzeźnie - etap 2" Zadanie B. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie - etap 3" Zadanie C: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie"

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: 1/2019
wartość: .
termin składania ofert: 6 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty oraz okres gwarancji oferta Zakładu Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI SP. Z O.O ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica uzyskała łącznie 100 punktów. Oferta nr 1 nie spełnia kryteriów zawartych w pkt. I ppkt. 1) i 2) SIWZ i została odrzucona. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)