Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/1E/2018
wartość: .
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  14:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy Energa Obrót SA; Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk z ceną 1.111.947,98 zł brutto Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i została wybrana. 

zamówienie na:

Sprzedaż elementów wyposażenia kotłowni gazowo-olejowej o mocy 7,8 MW

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 5 października 2018  14:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna wspólna oferta od Gospodarstwa Rolnego Jolanta Bartos-Winiarska i Firmy „AGROPOL OGRODNICTWO” Sp. z o.o. Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu i została wybrana. 

zamówienie na:

sprzedaż elementów wyposażenia kotłowni gazowo-olejowej o mocy 7,8 MW

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  14:00
wynik postępowania: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Sprzedaż prasy taśmowej firmy Monobelt NP 12 CK

zamawiający: Miejskiego Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 23 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy TREST Wojciech Czajkowski. Oferta spełnia wszystkie kryteria przetargu i jest ważna. 

zamówienie na:

Zadanie A. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Mickiewicza, Słowackiego, Targowej i Krasińskiego w Wąbrzeźnie”. Zadanie B. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza i Słowackiego w Wąbrzeźnie”.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: PN/1/2018
wartość: .
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  10:15
wynik postępowania: Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty oraz okres gwarancji oferta konsorcjum: Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny inż. Zdzistaw Fiszer 87-300 Brodnica ul. Gen. Sikorskiego 60A, Zakład Uslug Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica uzyskała lącznie 100 punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)