Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/4/2017
wartość: >
termin składania ofert: 29 września 2017  12:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy Energa Obrót SA; Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk z ceną 853.726,56 zł brutto i oferta ta została wybrana. 

zamówienie na:

Wymiana płytek ceramicznych w dnie niecki basenowej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/3/2017
wartość: .
termin składania ofert: 29 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wpłynęły dwie oferty, które uznano za ważne. Oferty spełniają kryteria zawarte w SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena brutto i okres gwarancji oferta firmy Usługi Budowlane Marek Siekiera Obice, ul. Słoneczna 62 26-026 Morawica uzyskała łącznie największą ilość punktów i została wybrana. 

zamówienie na:

Budowa gazowych źródeł ciepła w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: PN 2/2017
wartość: .
termin składania ofert: 18 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Wpłynęły dwie oferty, które uznano za ważne. Oferty spełniają kryteria zawarte w SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty brutto, doświadczenie zawodowe oraz okres gwarancji oferta finny Jar-Pol J. i R. Buraczek Sp. jawna z Kołobrzegu uzyskała łącznie największą ilość punktów. 

zamówienie na:

Zadanie A. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Wiśniowej, ul. Wspólnej, ul. 750- lecia w Wąbrzeźnie I etap". Zadanie B. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Tysiąclecia i Spokojnej oraz przebudowa (modernizacja) kanalizacji deszczowej w ulicy Wiśniowej w Wąbrzeźnie I etap". Zadanie C. „Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Jesionowa, Świerkowa i Polna w Wąbrzeźnie".

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: PN 1/2017
wartość: .
termin składania ofert: 15 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski ul. Promykowa 4 87-300 Brodnica 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)