Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/3/2016
wartość: .
termin składania ofert: 4 października 2016  12:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy : Energa Obrót SA; Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk z ceną: brutto 793 583,38 zł. Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i została wybrana. 

zamówienie na:

Dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: sektorowe, przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/2/2016
wartość: .
termin składania ofert: 16 sierpnia 2016  08:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: POLCAB N.Gamoń Sp. Jawna ul. Sosnowa 5 44-203 Rybnik 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Pod Młynik w Wąbrzeźnie. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Przepiórczej w Wąbrzeźnie Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej i Akacjowej w Wąbrzeźnie

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: PN1/2016
wartość: .
termin składania ofert: 15 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Wszystkie oferty uznano za ważne. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty oraz okres gwarancji oferta firmy TRADE COMPANY „DELTA" Spółka z o.o. ul. Budowlanych 3 86-300 Grudziądz uzyskała łącznie największą liczbę punktów tę ofertę wybrano. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)