Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO RENAULT Master

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PN/5/2015
wartość: .
termin składania ofert: 31 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 firmy Usługi remontowo-budowlane A& A Andżelika Nowotko ul. Bukowa 7 87- 200 Wąbrzeźno z ceną 3 000,00 zl brutto, która otrzymała 100 pkt. 

zamówienie na:

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na 2016 r. na potrzeby basenu.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Z.P.U. "Gotix W.H. Gotowicz"; Waldemar Gotowicz; ul. Merlina 5; Zamość 89-200 Szubin z ceną 19 428 zł netto 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe - przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/4/2015
wartość: .
termin składania ofert: 4 września 2015  10:00
wynik postępowania: informujemy, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez firmę Energa Obrót SA. 

zamówienie na:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie”.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Sektorowe
nr sprawy: PN/3/2015
wartość: .
termin składania ofert: 20 maja 2015  12:00
wynik postępowania: Wszystkie oferty uznano za ważne. Zgodnie z ustalonym kryterium ceny, oferta firmy Safege Odział w Polsce uzyskała największą liczbę punktów i oferta tej firmy została wybrana  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI OSADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄBRZEŹNIE

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: PN/2/2015
wartość: .
termin składania ofert: 18 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Wszystkie oferty uznano za ważne. Zgodnie z ustalonym kryterium ceny oferta firmy HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. uzyskała największą liczbę punktów i oferta tej firmy została wybrana 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄBRZEŹNIE - dokończenie

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Sektorowe
nr sprawy: PN/1/2015
wartość:
termin składania ofert: 20 lutego 2015  12:00
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: MELBUD S.A.; ul. Składowa 4; 86-300 Grudziądz Cena ofertowa brutto wynosi 5.094.660,00 zł  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)