Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie."

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: sektorowe
nr sprawy: PN/8/2014
wartość: .
termin składania ofert: 23 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy SAFEGE Oddział w Polsce, która uzyskała największą liczbę punktów. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄBRZEŹNIE

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Sektorowe
nr sprawy: PN/3/2014
wartość:
termin składania ofert: 5 maja 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z ustalonym kryterium ceny oferta firmy „SANMEL" Sp. z o.o. uzyskała największą liczbę punktów i została wybrana. 

zamówienie na:

Dostawa paliw do pojazdów MZECW i K Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2014  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w podmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SOLO” Bożena Wiśniewska; 87-214 Płużnica z kwotą brutto 61135,00 zł. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)