Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na 2014 r. na potrzeby basenu.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: .
wartość: do 14000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  14:00
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 17.12.2013 r. po otwarci i odczytaniu złożonych ofert dokonała wyboru firmy Gotix W. H. Gotowicz, jako dostawcy chemii basenowej na 2014 r. Oferta w/w firmy okazała się najtańsza i wyniosła 20.428,15 zł. brutto. 

zamówienie na:

Kompleksową dostawę energii elektrycznej

zamawiający: MiejskiZakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość:
termin składania ofert: 25 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od firmy Energa Obrót SA z ceną 1517923,34 zł. Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i została wybrana. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Okrężnej, Ks. Kiedrowskiego i Bukowej w Wąbrzeźnie.

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony w trybie zapytania o cenę.
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 11 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w przetargu na zadanie: zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Okrężnej, ks. Kiedrowskiego i Bukowej w Wąbrzeźnie” wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną: 599757,23 zł brutto. Oferta z najwyższą ceną: 829888,38 zł brutto Wybrano ofertę z najniższą ceną firmy: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski; ul. Promykowa 4; 87-300 Brodnica z ceną brutto 599757,23 zł.  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 16 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w przetargu na zadanie: „ Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno” wpłynęły trzy oferty. Oferta z najniższą ceną: 117674,00 zł brutto. Oferta z najwyższą ceną: 166050,00 zł brutto Wybrano ofertę z najniższą ceną firmy Wadis Sp. z o.o. Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej; ul. Pułaskiego 45; 85-619 Bydgoszcz z ceną 117674,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa paliw do pojazdów MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie

zamawiający: MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: _
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 23 stycznia 2013  11:00
wynik postępowania: Wpłynęła jedna oferta od PHU „SOLO” Bożena Wiśniewska; 87-214 Płużnica. Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ . Komisja przetargowa uznaje przetarg za rostrzygnięty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)