Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Roboty budowlane pn.: Zadanie A. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie B. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie” Zadanie C. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w remontowanych ulicach na „Osiedlu Ptasim” w Wąbrzeźnie”

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: W/02/02/2023
wartość: .
termin składania ofert: 7 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego nr W/02/02/2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8,87-140 Chełmża. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)