zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno

zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 16 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w przetargu na zadanie: „ Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno” wpłynęły trzy oferty. Oferta z najniższą ceną: 117674,00 zł brutto. Oferta z najwyższą ceną: 166050,00 zł brutto Wybrano ofertę z najniższą ceną firmy Wadis Sp. z o.o. Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej; ul. Pułaskiego 45; 85-619 Bydgoszcz z ceną 117674,00 zł brutto.  
Sprostowanie
W zamówieniu sektorowym pn" Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno"
zamieszczonym na naszej stronie internetowej w dniu 5  kwietnia 2013r przez pomyłke nie wskazano informacji iż przetarg odbywa się w trybie zapytania o cenę. Zapytania zostały wysłane do wybranych wykonawców.
Za wynikłą pomyłkę przepraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dla porządku przedstawiamy poprawioną wesję ogłoszenia.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
Zważywszy na wartość przedmiotu zamówienia nie stosuje się ww. ustawy do udzielania Zamówień sektorowych (art. 133 u.p.z.p). Przetarg odbywa się w trybie zapytania o cenę. Zapytania zostały wysłane do wybranych wykonawców.
ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8A Wąbrzeźno, 87-200 woj. Kujawsko-pomorskie Telefon: Fax: 56 6881427   56 688 2627 www.mzecwik.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno"
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - MZECWiK ul. Tysiąclecia 8A. 87-200 Wąbrzeźno.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 16.04.2013r. o godz. 10:30.

Poprzednia wesja informacji o zamówieniu

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
Zważywszy na wartość przedmiotu zamówienia nie stosuje się ww. ustawy do udzielania Zamówień sektorowych (art. 133 u.p.z.p)
ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8A Wąbrzeźno, 87-200 woj. Kujawsko-pomorskie Telefon: Fax: 56 6881427   56 688 2627 www.mzecwik.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Wąbrzeźno"
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - MZECWiK ul. Tysiąclecia 8A. 87-200 Wąbrzeźno.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 16.04.2013r. o godz. 10:30.
Do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (208kB) pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (106kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (162kB) pdf
Załącznik nr 3 Oświadczenie (85kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Stefan Topij (5 kwietnia 2013, 11:12:35)

Ostatnia zmiana: Stefan Topij (22 kwietnia 2013, 12:21:50)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2755