CENNIKI

CENNIKI

Stawki za 1m3 ścieków dowożonych do Stacji Zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Wąbrzeźnie

Uchwała Zarządu Nr 01/02/2021 „Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie z dnia  15.02.2021 roku.w sprawie: ustalenia stawek za 1m3 ścieków [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2020 w sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:1.  powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2019 w sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 roku:1.  powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/12/2018 sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019: 1. powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na  terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

Uchwała Zarządu Nr 01/06/2018 sprawie: ustalenia stawek za wprowadzanie przez Odbiorców usług wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych do urządzeń Przedsiębiorstwa.

Wysokość stawki opłat dla Odbiorców Usług obowiązującą od dnia 01.07.2018 do 31.12.2018: 1. powierzchnie dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położone na  terenach przemysłowych, składowych lub baz [...]

metryczka